Chính sách bảo vệ thông tin của người ứng tuyển và thực tập sinh

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cá Sấu và các công ty con (sau đây gọi là “Công ty”) rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của những người nộp đơn xin việc cho Công ty (sau đây gọi là “bạn” hoặc “người ứng tuyển”). Công ty tôn trọng quyền riêng tư của những người ứng tuyển một cách nghiêm ngặt. Vì vậy Công ty công bố Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người ứng tuyển, để mọi người hiểu rõ về phương hướng hành động của Công ty trong việc lưu trữ, thu thập thông tin, mục đích sử dụng thông tin, và việc tiết lộ thông tin cho các bên liên quan (gọi chung là “xử lý”) trong quy trình tuyển dụng nhân sự và thuê nhân công. Công ty cũng công bố chính sách về quyền của chủ nhân thông tin, để những người ứng tuyển và những người liên quan yên tâm rằng thông tin cá nhân của họ sẽ được bảo vệ, đạt tiêu chuẩn an toàn dữ liệu cá nhân và được bảo vệ theo Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2019.

Công ty coi trọng trách nhiệm lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, là thông tin mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho Công ty để sử dụng trong việc tuyển dụng. Công ty sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin bạn đã cung cấp theo cách chúng tôi đã giải thích trong thông báo này. Chúng tôi mong bạn tìm hiểu kỹ các chi tiết. Nếu bạn cung cấp thông tin riêng tư của bạn, của những người liên quan hoặc những người mà bạn giới thiệu (bên thứ ba), thì Công ty sẽ coi là bạn đã chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ các thông tin riêng tư của bạn và/hoặc những người bạn giới thiệu (bên thứ ba). Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn bị thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ theo cách thức được đề ra trong Chính sách về thông tin cá nhân này, đề nghị bạn ngừng hoặc không cung cấp thông tin của bạn cho Công ty. Tuy nhiên, việc không có những thông tin đó, hoặc việc bạn từ chối cung cấp một số thông tin có thể dẫn đến việc Công ty không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ mục tiêu được nêu ra trong Chính sách về thông tin cá nhân này. Công ty sẽ không thể xử lý đơn xin việc của bạn hoặc thuê bạn. Và nếu bạn nhỏ hơn 20 tuổi, bạn nên có sự chấp thuận từ người giám hộ có quyền thực hiện thay cho bạn, trước khi gửi thông tin cá nhân để ứng tuyển vào thực tập công việc tại Công ty.

1. Định nghĩa

 1. “ Công ty ” nghĩa là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cá Sấu và các công ty con.
 2. “ Bạn hoặc người ứng tuyển ” nghĩa là người ứng tuyển vào làm việc hoặc người ứng tuyển vào thực tập.
 3. “ Thông tin cá nhân ” nghĩa là thông tin về một người mà có thể giúp nhận dạng người đó, dù là theo cách trực tiếp hay gián tiếp.
 4. “ Thông tin cá nhân nhạy cảm ” bao gồm thông tin cá nhân cần được bảo vệ một cách đặc biệt

Cần phải thận trọng đặc biệt trong việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ, như thông tin về chủng tộc, quan điểm chính trị, niềm tin vào học thuyết hay tôn giáo, hành vi tình dục, tiền án tiền sự, thông tin về sức khỏe, khuyết tật, thông tin về liên đoàn lao động, thông tin về di truyền và thông tin sinh học.

2. Việc thu thập thông tin cá nhân

 1. 2.1 Thông tin được quy định trong Đơn xin việc, bao gồm:
  1. (1) Thông tin trong các tài liệu mà bạn nộp cho Công ty, như sơ yếu lý lịch (CV), thư xin việc, đơn xin việc, ý kiến trong việc tuyển dụng nhân viên.
  2. (2) Thông tin về bản thân như họ tên, giới tính, ngày sinh, cân nặng, chiều cao, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nhóm máu, quốc tịch, tôn giáo, tình trạng hôn nhân.
  3. (3) Thông tin dùng để liên lạc với bạn, chẳng hạn như nơi ở, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn, thông tin mạng xã hội.
  4. (4) Điều kiện làm việc, chẳng hạn như có thể làm việc ở ngoại tỉnh hay không, khu vực bạn muốn làm việc.
  5. (5) Thông tin của vợ, chồng, con, cha, mẹ, như họ tên, số chứng minh nhân dân, ngày sinh, quốc tịch, nhóm máu, trình độ học vấn, nơi ở, số điện thoại.
  6. (6) Thông tin về các thành viên gia đình hoặc người phụ thuộc của bạn.
  7. (7) Ảnh chụp và hình ảnh động.
  8. (8) Thông tin về giáo dục, khả năng và sự phát triển tiềm năng, và các phẩm chất khác của bạn như trình độ học vấn, bằng cấp, học viện/trường đại học, hồ sơ giáo dục, lịch sử đào tạo, kết quả học tập, kết quả kiểm tra, quyền làm việc hợp pháp, trình độ chuyên môn, khả năng về ngôn ngữ và các khả năng khác, thông tin tham khảo mà bạn đã cung cấp cho Công ty.
  9. (9) Thông tin về kinh nghiệm làm việc và thông tin về việc làm thuê trước đây, chẳng hạn như chức danh công việc, thông tin về bên thuê, tiền lương, tiền công và phúc lợi nhận được.
  10. (10) Thông tin về địa điểm mà bạn có thể thực hiện công việc.
  11. (11) Thông tin về nghĩa vụ quân sự.
  12. (12) Khả năng lái xe.
  13. (13) Chi tiết về người được giới thiệu và thông tin về những người chúng tôi có thể liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.
 2. 2.2 Thông tin từ việc làm bài kiểm tra về các đặc điểm của bạn, như tính cách, hành vi, thái độ, năng khiếu, kỹ năng, khả năng lãnh đạo, khả năng làm việc chung với những người khác, trí tuệ cảm xúc. Công ty có thể thu được những thông tin này từ việc quan sát và phân tích trong quá trình bạn tham gia vào các hoạt động tại Công ty.
 3. 2.3 Thông tin cần thiết để báo cáo cho cơ quan quản lý, như Bộ Lao động.
 4. 2.4 Thông tin được thu thập từ bạn, chẳng hạn như thông tin mà bạn nêu ra hoặc cung cấp cho Công ty, thông tin bạn thông báo cho công ty trong cuộc phỏng vấn xin việc, thông tin của bạn thu được từ việc thực hiện các bài kiểm tra, thông tin bạn cung cấp khi tham gia các hoạt động với Công ty.
 5. 2.5 Thông tin bạn chọn chia sẻ và tiết lộ thông qua các hệ thống, ứng dụng, công cụ, bảng câu hỏi và các dịch vụ của Công ty.
 6. 2.6 Các tài liệu mà có thể dùng để nhận dạng bạn, chẳng hạn như tài liệu và/hoặc bản sao của tài liệu do cơ quan nhà nước hoặc tư nhân cấp, chẳng hạn như thẻ chứng minh nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, hộ chiếu, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bảng điểm.
 7. 2.7 Các thông tin khác cần thiết cho việc tuyển dụng và lựa chọn nhân viên hoặc thực tập sinh, việc thực hiện hợp đồng thực tập, quản lý các khoản phúc lợi, việc phân tích và quản lý công việc của Công ty và việc thực hiện theo các luật.
 8. 2.8 Đối với thực tập sinh, sẽ có việc thu thập thông tin bổ sung như tài khoản ngân hàng, dùng để trả phụ cấp thực tập.
 9. 2.9 Trong trường hợp bạn được tuyển dụng làm nhân viên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bổ sung, như được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư của Nhân viên.

3. Việc dùng cookie

 1. Công ty sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân, theo quy định trong Chính sách sử dụng cookie.

4. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 1. 4.1 Để dùng trong việc xử lý đơn xin việc của bạn gửi tới Công ty, chẳng hạn như thực hiện quy trình tuyển dụng, kiểm tra phẩm chất, lựa chọn trước khi làm hợp đồng thuê nhân viên, thực hiện theo thỏa thuận thực tập, trả lương thực tập, việc nhận phúc lợi từ công việc.
 2. 4.2 Vì lợi ích hợp pháp của Công ty hoặc của những người khác, chẳng hạn như để phân tích và thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý và cải tiến quy trình tuyển dụng nhân viên, đánh giá việc thực tập, gửi tin tức về các vị trí công việc, lập hợp đồng thực tập hoặc hợp đồng thuê lao động trong trường hợp bạn được lựa chọn, sử dụng quyền khiếu nại theo pháp luật.
 3. 4.3 Để ngăn chặn các mối nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe của bạn hoặc những người khác, chẳng hạn như liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, kiểm soát và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.
 4. 4.4 Để chúng tôi tuân thủ pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy tắc và lệnh của các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật.
 5. 4.5. Cần thiết cho việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ vì lợi ích công cộng của Công ty, hoặc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn mà nhà nước giao cho Công ty.
 6. 4.6 Để đạt được các mục đích theo sự chấp thuận của bạn, chẳng hạn như chấp thuận cho Công ty gửi các thông tin về việc tuyển dụng vào làm việc hoặc vào thực tập.

5. Việc tiết lộ thông tin cá nhân

 1. 5.1 Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, theo mục đích đã đề ra và quy tắc do pháp luật quy định, cho những cá nhân và tổ chức sau:
  1. (1) Công ty con, để quản lý công việc kinh doanh một cách hiệu quả và chính xác, bao gồm các giám đốc điều hành, giám đốc, nhân viên, người làm thuê và/hoặc những cá nhân nội bộ có liên quan của công ty nói trên, và khi cần thiết để xử lý thông tin cá nhân của bạn.
  2. (2) Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ và bên xử lý thông tin cá nhân mà Công ty chỉ định hoặc thuê để quản lý/xử lý thông tin cá nhân cho Công ty trong các dịch vụ như: kiểm tra sức khỏe của nhân sự bởi các đối tác trong kinh doanh, dịch vụ về công nghệ thông tin, dịch vụ ghi chép thông tin, dịch vụ thanh toán tiền, dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát bưu kiện, dịch vụ in ấn, dịch vụ y tế, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ đào tạo, dịch vụ phân tích dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu, tiếp thị, hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác mà có thể mang lại lợi ích cho bạn, hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, như ngân hàng thương mại, bệnh viện, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm thiệt hại, hoặc các bên tư vấn cho Công ty, chẳng hạn như tư vấn pháp lý, luật sư, kiểm toán viên, hoặc bất kỳ chuyên gia nào khác cả bên trong và bên ngoài Công ty, v.v...
  3. (3) Các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ giám sát theo pháp luật, hoặc yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân dựa vào quyền hạn theo pháp luật, hoặc liên quan đến quy trình pháp lý, hoặc được pháp luật liên quan cho phép, như: Cục Phúc lợi và Bảo vệ Lao động, Cục Phát triển Tay nghề Lao động, Cục Hỗ trợ và Phát triển Chất lượng Cuộc sống Người Khuyết tật, Cục Thuế, Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cục Quản lý, Cục Phát triển Kinh doanh, Cục Sở hữu Trí tuệ, Văn phòng Ủy ban Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan và các công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan, Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Thương mại, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng Tổng chưởng lý, Tòa án và Cục Thi hành án, v.v...
  4. (4) Khách hàng, đối tác, các bên trong hợp đồng của Công ty mà bạn là người liên lạc, giao tiếp hoặc có liên quan đến nhiệm vụ hoặc chức vụ của bạn, hoặc bất kỳ người nào khác tương tự hoặc tổ chức nào khác mà bạn chấp thuận cho tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cá nhân hoặc tổ chức đó.
 2. 5.2 Việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác sẽ chỉ được thực hiện theo các mục đích đã đề ra, hoặc các mục đích khác mà pháp luật quy định. Trường hợp pháp luật yêu cầu phải có sự đồng ý của bạn, Công ty sẽ yêu cầu bạn đồng ý trước.
 3. 5.3 Trong việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân bị tiết lộ và tuân thủ các tiêu chuẩn, nhiệm vụ bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của luật bảo vệ thông tin cá nhân.

6. Việc gửi hoặc chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài

 1. 6.1 Công ty có thể gửi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các công ty con hoặc những bên khác ở nước ngoài khi cần thiết, để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên, hoặc thực hiện hợp đồng giữa Công ty và một cá nhân hoặc tổ chức khác vì lợi ích của bạn, hoặc để thực hiện yêu cầu của bạn trước khi giao kết hợp đồng, hoặc để ngăn chặn các mối nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe của bạn hoặc những người khác, để tuân thủ luật pháp hoặc khi cần phải thực hiện các nghĩa vụ vì lợi ích của công cộng.
 2. 6.2 Công ty có thể lưu trữ thông tin của bạn trên máy tính, máy chủ hoặc dịch vụ đám mây do một bên khác cung cấp. Công ty có thể sử dụng các chương trình hoặc ứng dụng của bên khác dưới dạng dịch vụ phần mềm trọn gói hoặc nền tảng trọn gói trong việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, nhưng Công ty sẽ không cho phép các bên không liên quan truy cập thông tin cá nhân, và sẽ yêu cầu những bên khác đó có các biện pháp bảo vệ an toàn thích hợp.
 3. 6.3 Trong trường hợp Công ty gửi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài, Công ty sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng quốc gia gửi đến, tổ chức hoặc người nhận ở nước ngoài có đầy đủ các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân, hoặc đảm bảo rằng việc gửi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài tuân theo các quy định của luật bảo vệ thông tin cá nhân. Trong một số trường hợp, Công ty sẽ yêu cầu bạn đồng ý cho gửi hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài.

7. Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

 1. 7.1 An toàn thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với Công ty. Công ty đã áp dụng các tiêu chuẩn, kỹ thuật bảo mật và quản lý thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất, bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, bị sử dụng sai mục đích, sửa đổi, hoặc xóa. Công ty sử dụng các công nghệ và thủ tục bảo mật như mã hóa và hạn chế truy cập, để đảm bảo rằng chỉ những người được phép mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, và những người này được đào tạo về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân.
 2. 7.2 Công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn ngừa việc mất, truy cập, sử dụng, thay đổi, tiết lộ thông tin cá nhân trái phép. Công ty cũng xem xét lại những biện pháp này khi cần thiết, hoặc khi công nghệ thay đổi, để bảo vệ thông tin một cách hiệu quả và thích hợp.

8. Việc thu thập thông tin cá nhân

 1. 8.1 Công ty sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích theo từng loại thông tin cá nhân, trừ khi luật pháp cho phép lưu giữ trong thời gian lâu hơn. Trong trường hợp không thể nêu rõ khoảng thời gian lưu giữ thông tin cá nhân, Công ty sẽ lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian có thể dự kiến được theo tiêu chuẩn lưu trữ (ví dụ: khoảng thời gian theo pháp luật nói chung là tối đa 10 năm).
 2. 8.2 Khoảng thời gian Công ty lưu giữ thông tin cá nhân của bạn có thể khác nhau, tùy thuộc vào các hoạt động xử lý.
 3. 8.3 Công ty có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn sau khi hoàn thành việc xem xét sự phù hợp của bạn với vị trí công việc đó, để xem xét và liên lạc với bạn trong trường hợp có các vị trí khác mà Công ty cho là có thể phù hợp với bạn, trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích của việc ứng tuyển làm nhân viên, hoặc vào thực tập. Nếu bạn không muốn Công ty lưu giữ thông tin để xem xét vị trí công việc khác, bạn có thể liên lạc với Công ty theo các kênh được nêu ra trong Chính sách về Quyền riêng tư này.
 4. 8.4 Trong trường hợp bạn được chọn làm nhân viên hoặc vào thực tập, Công ty sẽ tiếp tục lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích trong việc thuê nhân viên hoặc tuyển người thực tập.
 5. 8.5 Trong trường hợp Công ty sử dụng thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân đó cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ sự đồng ý và Công ty thực hiện xong yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, Công ty sẽ tiếp tục lưu giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi cần thiết để ghi nhớ rằng bạn đã từng hủy bỏ sự đồng ý, và để đáp ứng yêu cầu của bạn trong tương lai.
 6. 8.6 Công ty có hệ thống kiểm tra để xóa hoặc phá hủy thông tin cá nhân khi thời hạn lưu giữ đã hết, hoặc khi những thông tin đó không còn liên quan hoặc vượt quá mức cần thiết cho mục đích lưu giữ những thông tin cá nhân đó.

9. Quyền của chủ nhân thông tin cá nhân

 1. Bạn có các quyền theo luật bảo vệ thông tin cá nhân, được tóm tắt như sau:
  1. (1) Rút lại sự đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
  2. (2) Yêu cầu xem và sao chép thông tin cá nhân của bạn, hoặc yêu cầu tiết lộ nguồn gốc của thông tin cá nhân của bạn.
  3. (3) Gửi hoặc chuyển thông tin cá nhân dưới dạng điện tử theo quy định của luật bảo vệ thông tin cá nhân cho bên kiểm soát thông tin cá nhân khác.
  4. (4) Phản đối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về bạn.
  5. (5) Xóa, phá hủy hoặc làm cho thông tin cá nhân của bạn không thể giúp nhận dạng bạn được (làm thành ẩn danh).
  6. (6) Đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
  7. (7) Sửa lại thông tin cá nhân của bạn cho đúng, cập nhật, đầy đủ và không gây hiểu lầm.
  8. (8) Khiếu nại với Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân trong trường hợp chúng tôi hoặc những bên xử lý thông tin cá nhân, bao gồm nhân viên hoặc bên làm thuê của chúng tôi, vi phạm hoặc không tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân.

Trong trường hợp đó, Công ty sẽ xem xét và thông báo kết quả xem xét theo khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày Công ty nhận được khiếu nại, và quyền nói trên phù hợp với luật bảo vệ thông tin cá nhân.

10. Việc yêu cầu sự đồng ý và hậu quả có thể xảy ra của việc không cung cấp thông tin cá nhân

 1. 10.1 Trong trường hợp chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân với sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý này sẽ không gây ảnh hưởng đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các thông tin cá nhân mà bạn đã đồng ý.
 2. 10.2 Nếu bạn rút lại sự đồng ý mà bạn đã trao cho Công ty, hoặc từ chối cung cấp một số thông tin, việc này có thể khiến Công ty không thể đạt được một số hoặc tất cả các mục đích được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này.
 3. 10.3 Trong trường hợp Công ty cần có sự đồng ý của người khác, bạn xác nhận rằng bạn có quyền thực hiện thay cho chủ nhân thông tin cá nhân để ghi nhận Chính sách về Quyền riêng tư này, và đồng ý cho Công ty xử lý thông tin cá nhân.

11. Việc thay đổi Chính sách về Quyền riêng tư

 1. Công ty có quyền thay đổi và cập nhật Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân khi Công ty cho là phù hợp. Bạn có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân tại trang web của Công ty.

12. Các kênh liên lạc với Công ty

 1. Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn hỏi thêm về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, việc thu thập, lưu trữ, sử dụng hay tiết lộ thông tin của bạn, việc thực hiện các quyền của bạn, hoặc có bất kỳ khiếu nại nào, bạn có thể liên lạc với Công ty qua các kênh sau.
 2. 12.1 Bên kiểm soát thông tin cá nhân: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cá Sấu – Địa chỉ liên lạc: Số 10, Đường Krungthepkreetha, Phường Thapchang, Quận Saphansung, Thành phố Bangkok 10250
 3. 12.2 Trong trường hợp bạn có câu hỏi về việc bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng liên lạc với số điện thoại 0-2720-1000 hoặc e-mail info@jorakay.co.th .

Personal Information Protection Policy

Jorakay Corporation Company Limited and its affiliate companies (which is to be addressed as “the Company”) has emphasized on the importance of personal information protection of its job applicants (“You” or “Applicant”) and will strictly uphold the right to privacy of applicants. Therefore the Company issues this personal information protection policy to announce its guideline on data collection, objectives of data collection, and data access of related staff (all together called “data processing”), concerning various personnel during recruiting process including other related processes during employment, and the rightful owner of data, and to ensure confidences that all applicants’ information are protected including related persons, and to comply with personal information security standard that is lawfully protected by Personal Information Protection Act BE 2562 (2019).

The Company realizes the responsibility in storing your personal information, which you offer our company with full trust to be used specifically for recruiting reason. The Company will store, use, and disclose your given information as explained here later. You should carefully look through this. If you give us your personal information as well as others’ information and/or your referee (third party) to the Company, we presume your agreement to allow us to collect, use, and disclose in the manner stated in this privacy policy. Please refrain from giving your information to the Company. However without such information or you decline to give us certain information, it might affect the Company to be unable to process further to achieve in parts or totally as stated in this privacy statement policy. The Company might no be able to process your job application or offer you an employment. If you are under 20 years of age, you ought to obtain parental consent or guardian consent in submitting your personal information before applying for our internship.

1. Definition

 1. “ The Company ” refers to Jorakay Corporation Company Limited and its affiliate companies.
 2. “ You or Applicant ” refers to job or intern applicant.
 3. “ Personal Information ” refers to information about person which make it possible to identify a person, directly or indirectly as stated by law.
 4. “ Sensitive Personal Data ” refers to personal information which requires special protection.

It needs additional security in collecting, using, and disclosing this type of information such as information on race, ethnicity, political standpoint, personal belief on cults and religion, sexual orientation, criminal record, health record, disability, labor union membership, genetic and biological information.

2. Personal Information Collection

 1. 2.1 Information nominated on application form feature
  1. (1) Information appeared on documents you submit to the Company such as Resumé/Curriculum Vitae (CV), cover letter of an application, comments on recruitment.
  2. (2) Information about you such as first name, last name, gender, date of birth, weight, height, citizen ID number or passport number, blood type, nationality, religion, marital status.
  3. (3) Your contact details such as address, e-mail address, telephone number, and social media information.
  4. (4) Work condition such as whether one can work upcountry or desired prospect work location.
  5. (5) Information of your spouse, offspring, and parents such as first name, last name, citizen ID number, date of birth, nationality, blood type, education, address, and telephone number.
  6. (6) Information about your family members or your dependants.
  7. (7) Photographs and video
  8. (8) Information on education, ability and skill, and potential development, and other qualities of you such as education level, qualification, university/education institute, education history, training history, education results, test results, legal right to work, professional qualification, language ability, and other abilities and references you offer to the Company.
  9. (9) Information on your past work experience and past employment such as position, former employer details, renumeration and welfare.
  10. (10) Information on the desired prospect work location.
  11. (11) Information on military obligation status.
  12. (12) Ability to operate vehicle
  13. (13) Details of reference person, and details of next of kin or emergency contact.
 2. 2.2 Information on your aptitude test such as habits, behaviors, attitude, aptitude, skill, leadership, teamworking, emotional quotient, all of which comes from corporate observation and analysis during your participation of corporate activities.
 3. 2.3 Essential information for reporting to monitoring agencies such as Ministry of Labor
 4. 2.4 Information we collected from you such as any information you give to the Company, information you inform the Company during job interview, your test information, and information you give during your participation with corporate activities.
 5. 2.5 Information you choose to share and disclose via system, application, tool, questionnaire, and other services of the Company.
 6. 2.6 Documents that can be used to identify you such as documents and/or their copies that government or private agencies issue such as citizen identity card, house registration, driving license, passport, certificate, certificate of graduation, and transcript.
 7. 2.7 Other information deemed essential for recruiting and selecting employee and intern students, internship contract execution, welfare benefit provision, corporate analysis and management, and other legal compliances.
 8. 2.8 For interns, there are additional information collection such as bank account to pay the internship allowance
 9. 2.9 In the event that you are chosen for employment, we will collect more information as stated in employee privacy policy.

3. Cookies Usage Policy

 1. The Company uses Cookies to collect personal information as stated in Cookies Usage Policy

4. Objectives of Personal Information Collection

 1. 4.1 To be used to process your request in applying for a job with the Company such as a normal process of recruitment, qualification check before signing employing contract including the compliance with internship agreement, internship remuneration, and other welfare and benefits from work.
 2. 4.2 For the lawful benefit from the Company and other individuals such as analyzing and creating database, managing and improving employee recruiting process, evaluating internship, communicating news on job positions, drafting internship or employment contracts in case you are recruited, and claiming legal right.
 3. 4.3 To protect and deter threats to life, body, or health of you and other individuals such as your emergency contact, control and protection of communicable decease.
 4. 4.4 To allow us to comply with the law such as regular compliances to various statutory laws.
 5. 4.5 For the necessity to perform legal duty for public good of the Company or to perform the legal duty of the Company.
 6. 4.6 To attain objectives of your given consent such as your consent to submit job application or internship application to the Company.

5. Personal Information Disclosure

 1. 5.1 The Company might disclose your personal information only by these ser objectives and by the legal criteria to individuals or agencies as followed.
  1. (1) The affiliate company to efficient and proper management process, this includes their executives, board members, employees, and/or internal personnel of the aforementioned affiliate, and according to the necessity of information process of your personal information.
  2. (2) Trade partners, service providers, and assigned or hired personal information processors who manage/ process personal information for the Company in offering various services such as annual employee health checks provided by business partner, information technology service, data record service, payment service, postal service, parcel service, printing service, health service, insurance service, training service, data analysis service, research service, marketing service, or any other service that might benefit you or relate to Company’s operation such as commercial bank, hospital, life insurance company, insurance company or company’s consultants such as legal consultants, lawyers, certified professional accountants or any other experts from within the Company or from outside.
  3. (3) Government agencies who perform their duty and authority by law or those requesting personal information disclosure by legal authority, or that related to legal procedure, or those granted permission by law such as Department of Labor Protection and Welfare, Department of Labor Development, Department of Skill Development, Security and Exchange Committee Thailand, Stock Exchange of Thailand and its affiliate companies, Office of the Personal Data Protection Committee, Office of Trade Competition Committee, Royal Thai Police, Office of Attorney General, Court of Justice, and Legal Execution Department, and so on.
  4. (4) Customers, clients, trade partners, business partners of the Company that you contact or relate to your job position or other individuals or unit performing similar functions that you consent to disclose your personal information to.
 2. 5.2 The disclosure of your personal information to other individuals will be executed under the stated objectives or other objectives permitted by law. In case that the law requires your consent, the Company will request your consent prior to execution.
 3. 5.3 In the event that your personal information is disclosed to others, the Company will provide a suitable measure to protect the disclosed personal information, and to comply the standard and duty of protecting personal information according to Personal Data Protection Law.

6. The Export or Transfer Personal Information to Abroad

 1. 6.1 The Company might send or transfer your personal information to its affiliate companies or other party abroad in case it is required so to uphold the agreement with you, or as a part of commitment set by agreement between the Company with other individuals or legal entities for your benefit or as a part of commitment according to your request before entering the agreement, or to protect or deter threat to life, body, and health of you or other individuals, or to comply with legal requirement, or to act necessarily on mission of public interest.
 2. 6.2 The Company might store your information on computer service or cloud provided by other party, and use program or application of other parties in form of software service and platform in processing your personal information. But the Company will no allow other unrelated party to access personal information, and will require such third party to provide suitable information security measure.
 3. 6.3 In case that the Company sends or transfer your personal information abroad, the Company will ensure that the destined organization or individuals will have sufficient personal information protection measure or ensure that the transferred information complies with Personal Data Protection Law. In certain cases, the Company might ask for your consent in sending or transferring your personal information to abroad.

7. Security Measure for Personal Information

 1. 7.1 Your personal information security is important to the Company and the Company has brought in suitable security techniques and management to protect personal information from loss, or unauthorized access or disclosure, misuse of information, alteration, and technological elimination; and security protocol such as encryption and authentication to ensure that only authorized persons can access your personal information, and these individuals are trained to realize the importance of personal information protection.
 2. 7.2 The Company will provide suitable security measure to prevent loss, access, use, change, alteration, or disclosure of any personal information from unauthorized source, and will provide reconsideration of such measures when there is necessity or technologies chance to maintain suitable level of security efficiency.

8. Personal Information Collection

 1. 8.1 The Company will collect and store your personal information as long as it needs to achieve purposes according to each collecting action and type, except a law allows it to keep longer. In case that the length of information storing is not clearly specified by law, the Company will store the information by the general standard collection period (such as the general maximum legal prescription is 10 years)
 2. 8.2 The period that the Company will keep your personal information may vary to different processing activities.
 3. 9.3 The Company might store your personal information after completing its consideration for that application, and potentially use to consider and contact you in case there is other position the Company deems suitable for you in due time, in order to attain objective of job or internship application. And in case that you do not wish the Company to save this personal information for later use for other position, you can contact the Company via the information given below of this Privacy Policy Statement.
 4. 8.4 In case you are selected for employment or internship, the Company will keep your personal information as long as it needs to attain the key purpose of your employment and internship.
 5. 8.5 In case the Company decides to use your personal information by requesting your consent, the Company will process the requested personal information until you inform us to cancel your consent, and the Company will then complete your request. However the Company will keep your personal information as long as it needs to record that you already cancel your consent, so it can later response to your request in future.
 6. 8.6 The Company arranges to have a monitoring system to process on deleting or destroying personal information record, when the time limit passes or it becomes irrelevant, or it already surpasses the key objective of that personal information collection.

9. The right of The Owner of Personal Information

 1. You have a full legal right according to Personal Data Protection Law as followed.
  1. (1) You can cancel your consent given to us in processing your personal information.
  2. (2) You can request to inspect and copy parts of your personal information or request to disclose or release the source of your personal information.
  3. (3) You can send or transfer your personal information that exists in electronic form as Personal Data Protection Law states to other personal information controller.
  4. (4) You can choose to object information collection, usage, or disclosure of your personal information.
  5. (5) You can choose to delete or destroy or anonymization of your personal information.
  6. (6) You can halt usage of your personal information.
  7. (7) You can correct your personal information to update, complete, or prevent misunderstanding.
  8. (8) You can file a complaint to Personal Data Protection Committee in case that we or our personal information processor including our staff or commissioned third party or personal information processor violates or fail to comply with Personal Data Protection Law.

However, the Company will take consideration and inform the result of your request to exercise your right as possible within 30 days since the request is officially received, and the aforementioned right is as stated in Personal Data Protection Law.

10. Consent Request and Repercussion of Refusal to Consent on Personal Information

 1. 10.1 In case that we collect and process your personal information by your consent, you have a right to withdraw such a given consent to us at all time. This withdraw will not affect the collection, usage, disclosure, or processing of your personal information that you prior consented.
 2. 10.2 If you withdraw your given consent to the Company or refuse to give certain information, this might have impact that the Company cannot operate further to partly or entirely to fulfill the objectives as stated in this Privacy Policy.
 3. 10.3 In case the Company needs to obtain others’ consents, you certify that you are authorized to act upon in a place of the original owner of such personal information in acknowledging this Privacy Policy, and in granting consent to the Company in processing personal information.

11. Changes in Privacy Policy

 1. The Company reserves the right to change and improve Personal Information Protection Policy to fit its own judgement, and you can examine our latest Personal Information Protection Policy from our website.

12. Channels to Contact The Company

 1. In case you have further questions or wish you ask for more questions and details on your personal information protection, collection, usage, or disclosure, you can exercise your right or file your complain via these channels.
 2. 12.1 Personal Information Controller – Jorakay Corporation Company Limited Contact address – 10 Krungthepkreetha road, Thapchang, Saphansung District, Bangkok 10250
 3. 12.2 In case you wish to ask further on personal information protection, please contact tel. 0-2720-1000 or e-mail : info@jorakay.co.th