Tiêu chuẩn và công nghệ
jorakay technology jorakay blog

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ, được chấp nhận trên toàn thế giới

jorakay-corporation-technology TREES

ANSI (American National Standards Institute) là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, có trách nhiệm đề ra các tiêu chuẩn cho các hàng hóa bán tại Hoa Kỳ. Viện này được thành lập vào ngày 19 tháng 10 năm 1918. Trong ngành xây dựng, để được phép bán tại Hoa Kỳ, các hàng hóa phải được kiểm tra và phải đạt tiêu chuẩn ANSI.

Cá Sấu (Jorakay) đã áp dụng ANSI làm tiêu chuẩn trong việc sản xuất keo dán gạch và keo chà ron Cá Sấu (Jorakay). Nhờ vậy, các sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) đã được đông đảo người dùng tin tưởng. Bạn có thể yên tâm về chất lượng của mỗi bao keo dán gạch và keo chà ron Cá Sấu (Jorakay).

Xem thêm thông tin tại www.ansi.org