Tiêu chuẩn và công nghệ
jorakay technology jorakay blog

SẢN PHẨM XANH CỦA CÁ SẤU

jorakay-corporation-technology

Từ “cải tiến để xây dựng hạnh phúc của bạn và gia đình” hướng đến “sự bền vững toàn cầu”

Cá Sấu (Jorakay) liên tục nghiên cứu và cải tiến để làm cho nơi sinh sống tốt hơn (Wellbeing), đồng thời chú ý đến môi trường xung quanh. Mọi nhóm sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) đều đạt tiêu chuẩn đánh giá Công trình Xanh ở cấp quốc tế, có thể hỗ trợ công việc xây dựng một cách có hệ thống, chẳng hạn như hệ thống tường hay hệ thống sàn, thân thiện với môi trường trong các công đoạn, đặc biệt là trong vấn đề chất lượng không khí bên trong tòa nhà. Lý do là các vật liệu xây dựng thông thường liên tục phát thải ra các chất VOC, làm cho nồng độ của chất VOC trong không khí đạt tới mức gây nguy hiểm cho những người cư trú, nhưng các sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) đã được kiểm tra và cho thấy có giá trị VOC thấp hoặc không hề có trong một số sản phẩm (NON VOCs), làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và ít gây ảnh hưởng đến môi trường.

VOCs là các chữ viết tắt của cụm từ Volatile Organic Compounds , nghĩa là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Những hợp chất này có thể phân tán rộng ở nhiệt độ và áp suất bình thường. Ví dụ về chất VOC bao gồm formaldehyde, benzene, toluene, xylene và acetaldehyde. Các tòa nhà thân thiện với môi trường nên chọn dùng những vật liệu phù hợp để có hàm lượng VOC thấp.

Cá Sấu (Jorakay) đã tạo ra biểu tượng Sản phẩm xanh của Cá Sấu (Jorakay Green Products), tương đương với việc chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế, để tạo sự tin tưởng và là một phần trong việc phát triển các vật liệu xây dựng tân tiến thân thiện với người cư trú và giữ gìn môi trường bền vững, được thể hiện trên nhóm sản phẩm cho gạch lát, cho việc sửa chữa và các sản phẩm sơn cải tiến của Cá Sấu (Jorakay).

Lưu ý: Nhấp vào tên sản phẩm để xem chi tiết chỉ khi mở trên PC.

LEED TREES WELL
Sustainable Sites
(SS)
Materials and Resources
(MR)
Indoor Environmental
Quality (EQ)
Thai Green Building
Construction Materials and Resources
Indoor Environment
Quality
Materials X12 Short-Term
Emission Control
SS : Heat IsIand Reduction (1-2) MR : Material Ingredient Reporting(1) MR : Material Ingredient Optimization(1) EQ : Low-Emitting Materials (1-3) EQ : Indoor Air Quailty Assessment (1-2) MR 5 : Domestic or local materials (1-2) MR 6.1 : Materials with low environmental impact (1-2) IE 2.1 : Using low toxic adhesive, grout, sealant, and primer with within building (1) IE 2.2 : Using low toxic paints and surface materials within building (1) Part 1 Manage Product Emissions: Adheslves, Sealants, Paints and Coatings (1-3) Part 2 Manage Product Content Adhesives, Sealants, Paints and Coatings (1-2)
Tile Adhesive
Green Crocodile Tile Adhesive
Red Crocodile Tile Adhesive
Silver Crocodile Tile Adhesive
Gold Crocodile Tile Adhesive
Express Crocodile Tile Adhesive
X-Treme Crocodile Tile Adhesive
Tile Grout
Crocodile Silver Premium Plus Tile Grout
Crocodile Turbo Plus Tile Grout
Waterproofing
Crocodile Flex Shield Cementitious
Crocodile Ecoshield Cementitious
Crocodile Super Shield Cementitious Crystallization
Flooring
Crocodile Self-Leveling
Wall Rendering
Crocodile Skim Coat Smooth
Crocodile Skim Coat Sanded
Crocodile Skim Coat Smooth Gator
Crocodile Skim Coat Sanded Gator
SEE JORAKAY
Crocodile Color Cement
Biosphere Premium
Ecosphere Premium
GrafClean Premium
Stuki Premium