Tiêu chuẩn và công nghệ
jorakay technology jorakay blog

Tiêu chuẩn xây dựng có quan tâm đến môi trường từ Hoa Kỳ

jorakay-corporation-technology LEED

LEED Leadership in Energy and Environmental Design (Định hướng Thiết kế về Năng lượng và Môi trường)

Đây là tiêu chí đánh giá công trình xanh có xuất xứ từ Hoa Kỳ, được đề ra bởi USGBC (Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ).

LEED là một tiêu chuẩn khác về xây dựng tòa nhà và bất động sản, ra đời trong thời đại quan tâm đến môi trường, được công nhận trong lĩnh vực kiểm tra và đánh giá. Mục đích của nó là làm tăng hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên của tòa nhà, làm giảm tác động xấu đến môi trường và sức khỏe của những người cư trú và sử dụng tòa nhà. Trong thời gian qua, nhiều tòa nhà nổi tiếng, nhiều công trình kiến trúc đẳng cấp thế giới đều coi trọng LEED, bao gồm nhiều tòa nhà hàng đầu tại Thái Lan, và những tòa nhà này đã được công nhận đạt tiêu chuẩn LEED.

Các tiêu chí xem xét, đánh giá của LEED (theo nguyên tắc đánh giá LEED v4) như sau:leed-img
  1. Location and Transportation (Địa điểm và Giao thông) ลดการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง การบริหารจัดการที่จอดรถอย่างมีGiảm việc sử dụng xe cá nhân trong việc di chuyển. Quản lý bãi đậu xe có hiệu quả.
  2. Sustainable Site – SS (Sử dụng địa điểm một cách bền vững) การสร้างผลกTạo ra ít hậu quả tác động lên địa điểm của tòa nhà. Tăng không gian mở màu xanh. Giảm tình trạng nước ngập. Giảm hiện tượng đảo nhiệt đô thị và giảm ô nhiễm ánh sáng.
  3. Water Efficiency – WE (Sử dụng nước có hiệu quả) Việc sử dụng nước hiệu quả bao gồm việc giảm thiểu nhu cầu dùng nước sạch để chăm sóc vườn, nước dùng trong nhà vệ sinh và bồn tiểu, và tổng lượng nước sử dụng trong tòa nhà.
  4. Energy and Atmosphere – EA (Năng lượng và Khí quyển) Tiêu chí về Năng lượng và Khí quyển bao gồm việc giảm lượng năng lượng tiêu thụ; hỗ trợ việc sử dụng năng lượng tái tạo; tạo dựng một hệ thống có thể đo việc tiêu thụ năng lượng; không sử dụng chất làm lạnh chứa CFC để giảm sự phá hủy tầng ôzôn; cung cấp điện từ các nhà máy điện đã được chứng nhận là sản xuất từ năng lượng tái tạo.
  5. Material and Resources – MR (Vật liệu và Tài nguyên) Việc lựa chọn vật liệu và tài nguyên trong xây dựng là: chuẩn bị địa điểm để phân loại rác thải nhằm tái chế; tái sử dụng tòa nhà hoặc các bộ phận của tòa nhà; giảm rác thải từ việc xây dựng; sử dụng vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu tại địa phương; sử dụng vật liệu mà có thể trồng thay thế nhanh chóng; sử dụng gỗ được chứng nhận là gỗ từ rừng trồng tái sinh.
  6. Indoor Environmental Quality – IEQ (Chất lượng Môi trường trong Tòa nhà) Là việc kiểm soát tình trạng không khí trong tòa nhà, nhằm mang lại sự thoải mái và sức khỏe tốt cho những người sử dụng tòa nhà, có lưu ý đến sự thông gió; việc hành động, xử lý sự ô nhiễm không khí có thể xảy ra trong quá trình xây dựng và trong quá trình sử dụng tòa nhà; lựa chọn các vật liệu có ít chất bay hơi độc hại; thúc đẩy điều kiện sống thoải mái mà những người sử dụng tòa nhà có thể tự kiểm soát được; phòng ngừa sự phát sinh nấm mốc.
  7. Innovation Design – ID (Đổi mới trong thiết kế) Là việc thúc đẩy việc thiết kế ra những kiểu nhà mới và áp dụng các phương pháp hoặc nguyên tắc mới trong việc xây dựng công trình bền vững (Sustainable Building), có thể thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp hoặc sản phẩm không được quy định trong tiêu chuẩn, hoặc thực hiện vượt quá ngưỡng quy định và có LEED AP là thành viên trong nhóm.
  8. Regional Priority – RP (Ưu tiên theo địa phương) Vì một số vấn đề môi trường có thể là đặc hữu của từng địa phương, cần khuyến khích các dự án xây dựng lưu ý và nhận ra tầm quan trọng của môi trường tại địa phương đó và xem xét ưu tiên.

Các sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) vượt qua tiêu chí kiểm tra giá trị VOC, đạt tiêu chuẩn của LEED về mặt Chất lượng Môi trường trong Tòa nhà (IEQ), trong phần VOC Emission (hàm lượng chất VOC thải vào không khí) và VOC có trong sản phẩm (VOC Contents), theo phòng thí nghiệm đạt chuẩn kiểm tra của EUROFIN.

Công ty đầu tiên có đầy đủ các danh mục sản phẩm. Các sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) vượt qua việc kiểm tra theo tiêu chuẩn mà LEED V4 quy định.