Tiêu chuẩn và công nghệ
jorakay technology jorakay blog

Tiêu chí đánh giá tính bền vững về năng lượng và môi trường của Thái Lan

jorakay-corporation-technology TREES

TREES (Đánh giá của Thái Lan về tính bền vững về năng lượng và môi trường) hướng đến “sự bền vững toàn cầu”.

Tiêu chí đánh giá tính bền vững về năng lượng và môi trường Thái Lan được phát triển bởi Viện Công trình Xanh Thái Lan (TGBI), với sự hợp tác giữa Viện Kỹ thuật Thái Lan dưới sự bảo trợ của Hoàng gia và Hiệp hội Kiến trúc sư Thái Lan, nhằm nâng cấp các tòa nhà, công trình xây dựng của Thái Lan theo tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, nhưng vẫn phù hợp với khí hậu, văn hóa và hoàn cảnh của Thái Lan. Việc đánh giá công trình xanh của Thái Lan chú trọng vào việc tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, ngay từ khi xây dựng cho tới khi sử dụng công trình.

Các tiêu chí đánh giá công trình xanh của TREES

  1. Quản lý tòa nhà (Building Management)
  2. Địa điểm và cảnh quan (Site and Landscape)
  3. Việc tiết kiệm nước (Water Conservation)
  4. Năng lượng và bầu không khí (Energy and Atmosphere)
  5. Vật liệu và tài nguyên trong xây dựng (Materials and Resources)
  6. Chất lượng môi trường bên trong tòa nhà (Indoor Environmental Quality)
  7. Bảo vệ môi trường (Environmental Protection)
  8. Cải tiến Xanh (Green Innovation)

Với vị thế là nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu của Thái Lan, Cá Sấu (Jorakay) chú trọng sử dụng các tài nguyên có chất lượng cao trong nước, có quy trình sản xuất và sản phẩm ít gây ảnh hưởng đến môi trường, và còn làm cho tình trạng môi trường trong nhà tốt hơn, an toàn, không có các chất độc hại.