Dụng cụ cân bằng gạch lát Cá Sấu

Dụng cụ cân bằng gạch ốp lát sàn và tường

Phẳng, dễ sử dụng, chắc chắn
Giúp việc cân bằng gạch trở nên dễ dàng và nhanh chóng, với nguyên tắc là mọi tấm gạch phải ngang bằng nhau.

Thông tin về sản phẩm

Dụng cụ cân bằng gạch lát Cá Sấu giúp việc cân bằng gạch trở nên dễ dàng và nhanh chóng, với nguyên tắc là mọi tấm gạch phải ngang bằng nhau.

Cách sử dụng

Dụng cụ cân bằng gạch lát Cá Sấu giúp việc cân bằng gạch trở nên dễ dàng và nhanh chóng, với nguyên tắc là mọi tấm gạch phải ngang bằng nhau.

Sử dụng
Lắp: Lắp đế cân bằng gạch vào dưới tấm gạch.
Đẩy: Đẩy nêm cân bằng gạch xuyên qua khung đế hết mức có thể.
Đá: Sau khi keo dán gạch khô khoảng 24 giờ, dùng chân đá, hoặc dùng búa gõ theo hướng của đế cân bằng cho tới khi khung đế rời ra (cần luôn đi giày bảo hộ).

Thận trọng

  • Nên dùng búa hoặc chân đá sau khi keo dán gạch khô được khoảng 24 giờ.
  • Cần luôn đi giày bảo hộ hoặc dùng búa gõ theo hướng khung đế cân bằng để kết thúc công việc.